Låt vården bli en bra historia.

När någon ska berätta om dig, vad önskar du då att personen ska säga? Fundera en stund. Förmodligen tänkte du på något bra, så att omgivningen ska känna att du är en trevlig och pålitlig person att umgås eller jobba med.

Detsamma gäller sjukvården. Det finns så mycket att säga, eftersom vi alla berörs av den med jämna mellanrum – vissa varje dag. Ibland uppfylls våra förväntningar, ibland inte. Men eftersom vården är så otroligt viktig för vår hälsa och trygghet, blir känslorna och åsikterna också starka när vi berättar om våra upplevelser. Och starka åsikter hörs oftast högst.

Kraftsamla är ett initiativ för alla som tycker att sjukvården förtjänar ett gott rykte. Det betyder inte att allt fungerar perfekt idag. Men genom att sprida goda exempel och ta del av varandras bra idéer, kan vi visa hur bra sjukvården är och kan vara, till exempel när den gör en pensionär tryggare, ett barn gladare eller när den räddar ett liv.

Det är berättelser som det behöver pratas mer om, inte bara för vårdens egens skull. Utan för alla som jobbar inom den; vare sig det är på en vårdcentral, ett apotek, ett läkemedelsbolag eller inom en patientorganisation. Vi förtjänar alla en bra historia att berätta om vår arbetsplats. Dels stärker det oss idag – och dessutom hjälper det oss att attrahera fler eldsjälar i framtiden.

Dela din historia eller goda idé på kraftsamla.org. Där kan du även ta del av den samlade kraften i andras berättelser.

Frågor och svar.

Vem står bakom kraftsamla? Det får alla som vill göra men kampanjen har initierats av Roche som vill bidra till att sprida en mer positiv bild av sjukvården.

Varför har kraftsamla initierats? Roche verkar inom sjukvården och tycker att det är viktigt att lyfta positiva och bra exempel på arbetet som sker i sjukvården, särskilt när det oftast är de negativa berättelserna som tar mest plats i media. Genom att initiera kraftsamla vill Roche bidra till att sprida en mer positiv bild av sjukvården. Målet är att en annan bild av sjukvården kan bidra till att locka fler att börja arbeta i sjukvården. Redan idag skapar bristen på rätt sjukvårdspersonal en ojämlik vård och det vill Roche bidra till att ändra på.

Vad är kraftsamla? Kraftsamla är ett initiativ för sprida positiva berättelser av det fantastiska arbete som utförs inom sjukvården. Det finns mycket positivt att berätta om vården som i dagsläget inte lyfts fram och det vill kraftsamla ändra på.

Varför behövs kraftsamla? Bilden av sjukvården idag är tyvärr generellt sett negativ. Givetvis ska brister rapporteras och åtgärdas men när vårdpersonalen använder sig av nya metoder eller har gjort någonting särskilt bra ska det uppmärksammas och lyftas fram. På så sätt kan vi få en mer nyanserad bild av sjukvården, fler stolta medarbetare och förhoppningsvis attrahera fler eldsjälar att söka sig till en yrkesbana inom sjukvården.

Vem riktar sig kraftsamla till? Kraftsamla riktar sig till alla som tycker att sjukvården förtjänar ett bättre rykte. Alla som har positiva upplevelser och bra idéer kan vara med och sprida goda exempel och göra vården till en bra historia genom att tagga #kraftsamla.

Är kraftsamla ett ställningstagande för olika politiska åtgärder? Nej, kraftsamla är ett opolitiskt initiativ. Kampanjen samlar inte heller inte in några pengar och vill inte konkurrera med några andra initiativ som kan finnas inom sjukvården.

Vill du vara en del av kampanjen? Maila info@kraftsamla.org eller ring Annika Sundström på 08-599 211 23
Integritetspolicy Juridisk information